Vakexpert agrarisch loonwerk

In overleg de benodigde opdrachten van school invullen, daarnaast meedraaien in de voorkomende werkzaamheden, bij voorbeeld trekker-dumper werk of andere trekker werkzaamheden.

 • locatie
  Assen
 • periode
  1-8-2022 t/m 31-7-2023
 • gewijzigd
  29 juni 2022
 • beschikbaar
  1

Vakexpert agrarisch loonwerk


Wat ga je leren?

 • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
 • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
 • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
 • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
 • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
 • Verzorgen agrarisch loonwerk
 • P10-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
 • P10-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas
 • P10-K1-W3 Adviseert over teelt en gewas
 • P10-K1-W4 Beheerst en monitort gewasgezondheid
 • Organiseren van het werk in het agrarisch loonwerk
 • P10-K2-W1 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie
 • P10-K2-W2 Stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied
 • P10-K2-W3 Stelt een plan op en draagt zorg voor de realisatie
 • P10-K2-W4 Calculeert budget en bewaakt dit
 • P10-K2-W5 Levert het werk op
 • P10-K2-W6 Optimaliseert proces/werkwijze

Naar wie zijn wij op zoek?

Positieve werkhouding.

Wat biedt het bedrijf?

Je vaardigheden leren in een sociaal en betrokken team.

Opleiding Vakexpert agrarisch loonwerk

Crebonummer: 25556
Leerweg: bol

Vergoeding

 • In overleg

lees verder