Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

Student gaat zich bezighouden met alles te maken met opleiding van student

Naar wie zijn wij op zoek?

Gemotiveerd

Wat ga je leren?

  • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
  • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
  • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
  • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
  • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
  • Verzorgen agrarisch loonwerk
  • P6-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
  • P6-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas
  • P6-K1-W3 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie
  • P6-K1-W4 Verzorgt gewasgezondheid

lees verder