Onderwijsassistent

Antoniusschool Beverwijk (leerbedrijf)

De doelgroep is SO lln ( 4 - 8 jr) met gedragsproblemen. Taken: Het ondersteunen van de leerkracht bij het uitvoeren van lesgevende taken. Voorbereidende en opruim werkzaamheden Het instrueren van individuele of groepjes leerlingen

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit
 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen
 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

lees verder