Mediavormgever

EBYTEZ

Doordat je bij EBYTEZ in een kleine groep terecht komt krijg je ook veel meer facetten mee over een onderneming dan dat je dat bij een groot bedrijf krijgt, de touwtjes zijn kort en de werksfeer is informeel. Wij staan allemaal klaar voor elkaar en helpen elkaar indien nodig, samen kom je verder dan alleen. Een werkdag is als volgt: Om 08:55 wordt je op locatie verwacht waarna je nog 5 minuten de tijd hebt om lekker op het gemakje op te starten onder het genot van een kopje thee (of koffie). Daarna wordt er gewerkt waarbij taken worden uitgevoerd die betrekking hebben met je opleiding. Je krijgt elke dag een uur pauze en die mag je inlossen wanneer jij dat het fijnst vind. Wij merken hierbij dat iedereen op een ander tijdstip gewend is om iets te eten. Na je lunch wordt er doorgewerkt tot 17:00 en mag je af gaan sluiten.

Wat ga je leren?

 • Ontwikkelt crossmediale (vormgeef)oplossingen
 • B1-K1-W1 Onderzoekt data/gegevens en vormt zich gaandeweg een beeld van de context
 • B1-K1-W2 Formuleert de voorlopige en definitieve mediavraag van de klant
 • B1-K1-W3 Voert de dialoog over duiding en vertaling van de input
 • B1-K1-W4 Informeert en betrekt belanghebbenden op verschillende momenten in het crossmediale ontwikkeltraject
 • B1-K1-W5 Maakt prototypes voor de vormgeving van crossmediale toepassingen in verschillende fasen van het ontwikkelproces
 • B1-K1-W6 Realiseert de vormgeving voor crossmediale toepassingen
 • B1-K1-W7 Voert projectmatige werkzaamheden uit
 • Positioneert en profileert zich in de markt
 • B1-K2-W1 Maakt een persoonlijk portfolio
 • B1-K2-W2 Participeert in relevant netwerk (communicatief en commercieel)

lees verder