Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Stichting Ronzo Individuele begeleiding vanuit een relatie van gelijkwaardigheid met liefde voor de client vanuit jezelf

Je gaat werken met een vrolijke jonge dame van 22 jaar met het Syngap 1 syndroom. Dit houdt onder andere in: (ernstige) verstandelijke beperking, epilepsie, hyper-mobiel in gewrichten, lage spierspanning, moeite met emotieregulatie, gevoelig voor stemming van anderen. Daarnaast heeft ze een met trauma belast verleden. Client woont in een pleeggezin, bij Rik en Rens en hond Koira. Ze heeft een eigen appartementje gekoppeld aan het pleeggez Bij Stichting Ronzo: - werk je met iemand die vaak niet verbonden is met zichzelf - werk je met iemand die zich, om wat voor reden dan ook ,niet verbonden (kunnen) voelt met anderen; in elk geval niet op spannende en emotionele momenten. -Maak je kennis en leer je werken met het feit dat agressief en automutilerend gedrag ook communicatie is. -wil je antwoord vinden op de vraag: Wat wil de client mij vertellen met dit gedrag? - Werk je met cliƫnten vanuit een relatie an gelijkwaardigheid en vanuit de psychologie van wederzijdse afhankelijkhe

Naar wie zijn wij op zoek?

Als je bij Stichting Ronzo wilt werken is het handig dat je: - beschikt over een rustige en kalme energie, je goed wilt en kunt kijken en luisteren naar het gedrag van de client en de andere begeleiders - beschikt over een grote dosis geduld, doorzettingsvermogen en het vermogen om via een omweg het doel te bereiken. - hulp in kunt schakelen in het belang van de client - wilt reflecteren op je eigen handelen en de uitkomst van het reflecteren in wilt zetten om te groeien binnen dit werk - wilt leren werken vanuit de methodieken De Curve, GEntle Teaching, De Draad en Triple C. - werkervaring hebt binnen een bedrijf met collega's, maar ervaring in de zorg is niet noodzakelijk. - bent flexibel en vindt het niet erg om zo nu en dan wat langer te werken of op andere tijdens te werken.

Wat biedt het bedrijf?

We werken met een klein en hecht team. Iedereen heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd. Minimaal 12 uren, meer als nodig en mogelijk binnen het pgb van de client. De teamleider biedt je intensieve begeleiding bij het je eigen maken van het vak Individuele Begeleider in het bijzonder bij het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. I

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Kenmerken

 • Met uitzicht op een vaste baan

lees verder