Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Bright Kids is een onderwijs/ advies bureau voor hoogbegaafde kinderen en jong volwassenen.
We werken op scholen in het basisonderwijs, maar er zijn ook specifieke , individuele trajecten voor klanten.
zie www.brightkids.nl
Stagedagen
maandag en dinsdag
of donderdag en vrijdag

 • locatie
  Diemen
 • periode
  26-9-2022 t/m 19-10-2023
 • gewijzigd
  21 september 2022
 • beschikbaar
  1

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Naar wie zijn wij op zoek?

De student beschikt over de volgende vaardigheden: flexibiliteit, oplossingsgericht, kunnen aanpakken, communicatievaardigheden,

Wat biedt het bedrijf?

Het leerbedrijf biedt mogelijkheden om zelf invulling te geven van de opdrachten vanuit de opleiding, maar ook inbreng voor verbeteringen van de praktijk.

Opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Crebonummer: 25697
Leerweg: bol

Vergoeding

 • Geen

lees verder