Esdégé-Reigersdaal, Cluster Helios 2, AC Stad van de Zon

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Cluster Helios 2, AC Stad van de Zon
 • Leerbedrijf ID 100043493
 • KvK naam Helios, AC Stad van de Zon
 • KvK nummer 41238099
 • KvK vestigingsnummer 000040287319
 • Bedrijfsindeling Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
 • Telefoon +31625038758
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 15
 • Stage/bbl overeenkomsten 6

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning op maat te kunnen geven. We doen dat onder het motto: "Mensen met een beperking kiezen zelf hoe ze leven; wij ondersteunen hen daarbij."
 • Informatie Leren & Werken Ben je goed op weg met je mbo- of hbo-opleiding en op zoek naar een interessante stageplaats? Bij Esdégé-Reigersdaal hebben we verschillende stagemogelijkheden voor BOL-studenten. Wij bieden plek voor stagiair(e)s van allerlei opleidingen
 • Informatie Student Onze visie is Een veilige, passende en zinvolle dagbesteding bieden, waarbij iedereen mag leren en er gezamenlijk aan doelen wordt gewerkt. Wij vinden het belangrijk om mee te bewegen met wat de cliënt van ons nodig heeft door activiteiten en verzorging op maat te bieden. Kenmerkend hierbij is contact aangaan middels activiteiten. Wijkgericht en integratie vinden wij een belangrijk speerpunt. Doelgroep Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die wijkgericht willen / kunnen werken. Wij hebben de ervaring dat mensen van jong tot oud, van weinig tot veel ondersteuning, met en zonder rolstoel van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen genieten van de activiteiten/werkzaamheden.
 • Opleidingsgebieden
  • Maatschappelijke zorg - Agogisch medewerker GGZ
  • Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
  • Maatschappelijke zorg - Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Organisatie kenmerken
  • Mogelijkheden voor zij-instromers

Esdégé-Reigersdaal, Cluster Helios 2, AC Stad van de Zon

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Cluster Helios 2, AC Stad van de Zon
 • Leerbedrijf ID 100043493
 • KvK naam Helios, AC Stad van de Zon
 • KvK nummer 41238099

Erkenningen

Sector: Zorg en welzijn

Esdégé-Reigersdaal, Cluster Helios 2, AC Stad van de Zon

 • Naam Esdégé-Reigersdaal, Cluster Helios 2, AC Stad van de Zon
 • Leerbedrijf ID 100043493
 • KvK naam Helios, AC Stad van de Zon
 • KvK nummer 41238099

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen