Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

De student krijg in ons gezinshuis de kans alle voor de opleiding relevante opdrachten en werkzaamheden uit te voeren. Hierbij is de student betrokken bij het totale proces van matching, intake en begeleiding. Daarnaast voert de student ook alle voorkomende werkzaamheden uit die in ieder gezin gebeuren.;

 • locatie
  Geldermalsen
 • periode
  3-1-2022 t/m 1-7-2022
 • gewijzigd
  19 november 2021
 • beschikbaar
  2

Leuke en uitdagende stage in een gezinshuis, centraal in Nederland


Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • P6-K1-W1 Schrijft het ondersteuningsplan
 • P6-K1-W2 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
 • P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
 • P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit
 • P6-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Naar wie zijn wij op zoek?

De student staat stevig in haar of zijn schoenen. Onze cliënten zijn tussen de 14 en 18 jaar oud. De student is minimaal 17 jaar oud. Gezinshuis de Betuwe is een christelijk gezinshuis. Onze clienten zijn dat in meerderheid ook. Om aan te kunnen sluiten bij de identiteit en leefwereld van het bedrijf en de cliënten is een christelijke achtergrond een vereiste.

Wat biedt het bedrijf?

In ons gezinshuis is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat de student wordt betrokken bij het totale proces en alle gesprekken die verband houden met de cliënten is er veel ruimte om het hele proces te leren kennen.

Opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Crebonummer: 25478
Leerweg: bol

lees verder