Sociaal werker

De student krijg in ons gezinshuis de kans alle voor de opleiding relevante opdrachten en werkzaamheden uit te voeren. Hierbij is de student betrokken bij het totale proces van matching, intake en begeleiding. Daarnaast voert de student ook alle voorkomende werkzaamheden uit die in ieder gezin gebeuren.;

 • locatie
  Geldermalsen
 • periode
  3-1-2022 t/m 1-7-2022
 • gewijzigd
  19 november 2021
 • beschikbaar
  1

Een leuke en uitdagende stage in een gezinshuis, centraal in Nederland


Wat ga je leren?

 • Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken
 • B1-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal werk
 • B1-K1-W2 Ontwikkelt een aanpak
 • B1-K1-W3 Versterkt het sociale netwerk
 • B1-K1-W4 Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
 • B1-K1-W5 Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
 • B1-K1-W6 Evalueert de aanpak
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • B1-K2-W1 Voert het beleid uit
 • B1-K2-W2 Voert administratieve taken uit
 • B1-K2-W3 Werkt aan professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W4 Werkt aan kwaliteit

Naar wie zijn wij op zoek?

De student staat stevig in haar of zijn schoenen. Onze cliënten zijn tussen de 14 en 18 jaar oud. De student is minimaal 17 jaar oud. Gezinshuis de Betuwe is een christelijk gezinshuis. Onze clienten zijn dat in meerderheid ook. Om aan te kunnen sluiten bij de identiteit en leefwereld van het bedrijf en de cliënten is een christelijke achtergrond een vereiste.

Wat biedt het bedrijf?

In ons gezinshuis is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat de student wordt betrokken bij het totale proces en alle gesprekken die verband houden met de cliënten is er veel ruimte om het hele proces te leren kennen.

Opleiding Sociaal werker

Crebonummer: 25615
Leerweg: bol

lees verder