Sociaal werker

Bocah Donya BV

Als ambulant gezinsbegeleider analyseer je, vanuit interesse over en kennis van de culturele achtergrond van de cliƫnt, de hulpvraag in dialoog met het gezin/systeem. Je stelt samen met het gezin een plan van aanpak op. Op basis van vertrouwen signaleer je knelpunten die binnen het gezinssysteem aanwezig zijn en weet hierop te anticiperen. Je draagt bij aan het versterken van de opvoedingsvaardigheden binnen het gezin zodat er een veilige opgroeisituatie gerealiseerd wordt. Tevens richt jij je samen met het gezin op het vergroten van het netwerk. Je onderhoudt contact met de scholen, overlegt met andere hulpverleningsorganisaties zoals de Jeugd en Gezinsbeschermers, stichting Nidos en de gemeente. Alle aangeboden hulpverlening wordt geƫvalueerd en indien nodig stel je het plan van aanpak bij.

Wat ga je leren?

 • Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken
 • B1-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal werk
 • B1-K1-W2 Ontwikkelt een aanpak
 • B1-K1-W3 Versterkt het sociale netwerk
 • B1-K1-W4 Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
 • B1-K1-W5 Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
 • B1-K1-W6 Evalueert de aanpak
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • B1-K2-W1 Voert het beleid uit
 • B1-K2-W2 Voert administratieve taken uit
 • B1-K2-W3 Werkt aan professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W4 Werkt aan kwaliteit

lees verder