Begeleider maatschappelijke zorg

Happy2Move Bergen Sportieve naschoolse dagbesteding (Happy2Move) voor kinderen in het speciaal onderwijs

Voor onze locatie in Heerhugowaard (School de Ruimte) zoeken wij enthousiaste studenten die geïnteresseerd zijn in het werken met kinderen met een beperking. Happy2Move is een naschoolse dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. De kinderen gaan overdag naar school en worden na school door ons opgehaald en naar een van onze locaties gebracht. Om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling organiseren wij tijdens de dagbesteding activiteiten met aandacht voor sporten, gezonde voeding en plezier. Als stagiair heb je onder andere de volgende taken: - Begeleiden van kinderen met een beperking; - Dossier analyse; - Organiseren van activiteiten; - Werken in een multidisciplinair team. Voor meer vragen omtrent de stage kan je contact opnemen met het stagebureau via mail: stage@happy2move.nl. Zie ook onze website: www.happy2move.nl

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet initiatief tonen in het aangaan van contact met zowel de kinderen als de ouders. Hij/zij wordt onderdeel van het team en zal ook hierin moeten participeren en kijken welke werkzaamheden hij/zij kan doen of over kan nemen. In het contact met de kinderen is het belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat en tevens wordt er verwacht dat er een actieve houding is omtrent het aanbieden van activiteiten. Bij het solliciteren stuurt de student een CV en uitgebreide motivatie met daarin vermeld: de woonplaats van de student, de opleiding die de student volgt, de dagen en het aantal uur waarop stage gelopen moet worden.

Wat biedt het bedrijf?

Het leerbedrijf biedt de student de mogelijkheid tot samenwerken in een gezellig en open team. Alle werkzaamheden zijn in principe bij te wonen of zelf uit te voeren, de student mag hierin grotendeels ook zelf wensen en behoeften aangeven. Daarnaast verlaat je deze stage met kennis over verschillende beperkingen en ziektebeelden, leer je contact maken met kinderen en ouders en samenwerken met andere disciplines zoals de leerkrachten.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning op maat
 • P1-K1-W1 Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
 • P1-K1-W2 Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
 • P1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P1-K1-W4 Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder