Sociaal werker

Wonen Plus Welzijn is een welzijnsorganisatie actief binnen de gemeente Schagen, Dijk & Waard en Hollands Kroon. Wij zijn gericht op het bevorderen van welzijn van mensen, met bijzondere aandacht voor mensen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Wij willen stimuleren dat zij de regie en grip op hun eigen leven houden, dat zij meetellen en er bij blijven horen en hun bijdrage leveren aan de samenleving. Wonen Plus Welzijn wil de eigen kracht van mensen aanspreken, zodat zij maatschappelijk meedoen en zelfredzaam zijn op het gebied van Wonen en Welzijn. Wij doen dit middels de verschillende diensten aangeboden vanuit onze organisatie en de mogelijkheid voor mensen om een traject te volgen binnen ons Werkleerbedrijf. Voor meer informatie www.wonenpluswelzijn.nl en www.defactorie.nl

Naar wie zijn wij op zoek?

Wat ga je doen: • Begeleiding van cliënten onder toezicht van een HBO stagiaire of een beroepskracht. • Aansluiten bij of mede organiseren van voorlichtingen en/of activiteiten. • Terugkoppeling en rapportage van je werkzaamheden aan de coördinator van de dienst(en) waar je bent ingezet • PR werkzaamheden van de dienst(en) waar je werkzaam bent. • Registreren van acties en/of persoonsgegevens onder toezicht van een HBO stagiaire en/of beroepskracht Wat vragen wij: • Iemand die van aanpakken weet in een zeer dynamische tijd • Iemand met inlevingsvermogen en een luisterend oor • Iemand die flexibel en positief is • Iemand die creatief is • Iemand die in teamverband kan werken • Iemand die leergierig is en openstaat voor (nieuwe) projecten

Wat biedt het bedrijf?

• Een mogelijkheid om je kennis en werkervaring uit te breiden binnen een breed werkveld • Samenwerken met vrijwilligers • Een gezellig team in Schagen/ Hollands Kroon/ Dijk & Waard • Afwisselende werkomgeving en meer

Wat ga je leren?

 • Werken aan de aanpak van sociale vraagstukken
 • B1-K1-W1 Inventariseert de vraag naar sociaal werk
 • B1-K1-W2 Ontwikkelt een aanpak
 • B1-K1-W3 Versterkt het sociale netwerk
 • B1-K1-W4 Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie
 • B1-K1-W5 Zorgt voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van activiteiten
 • B1-K1-W6 Evalueert de aanpak
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • B1-K2-W1 Voert het beleid uit
 • B1-K2-W2 Voert administratieve taken uit
 • B1-K2-W3 Werkt aan professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W4 Werkt aan kwaliteit

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder