Medewerker agrarisch loonwerk

je gaat met grote machines aan de slag om het land te bewerken. Je leert rijden op tractoren en maai-dorscombinaties en gebruikt allerlei apparaten om te ploegen, maaien, oogsten en zaaien.

Naar wie zijn wij op zoek?

Gedreven en geïnteresseerde student

Wat biedt het bedrijf?

leerzame stageplaats met leuke collega's

Wat ga je leren?

  • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
  • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
  • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
  • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
  • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
  • Verzorgen agrarisch loonwerk
  • P2-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
  • P2-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas

Kenmerken

  • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder