Pedagogisch medewerker kinderopvang

Werken in het jeugd en jongerenwerk met de doelgroep 9 tot 23 jaar, Het runnen van een jongerencentrum gaat niet vanzelf, dat doen we als team. We organiseren van alles bijvoorbeeld, meidenmiddag, sport en spel, ass, verjaardagsdisco's, groep 8 activiteiten, zaalsport, inloopmiddag en avond, huiswerkbegeleiding, thema avonden, basketbalcursus, bakclub en ga zo maar door. je hebt de vrijheid om je eigen inbreng in het programma aan te brengen en te organiseren waarvan jij vind dat dat aansluit bij de doelgroep. Je bent dus van grote waarde binnen onze organisatie.

Naar wie zijn wij op zoek?

Samenwerken, organiseren, uitvoeren, flexibel, initiatief, makkelijke prater.

Wat biedt het bedrijf?

Een gezellig team waarin er samengewerkt wordt. Een fijne leeromgeving waarin je prettig leert.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

lees verder