Holland Scherm BV

 • Naam Holland Scherm BV
 • Leerbedrijf ID 100216540
 • KvK naam Holland Scherm B.V.
 • KvK nummer 28074531
 • KvK vestigingsnummer 000018983480
 • Bedrijfsindeling Wegenbouw
 • Telefoon +31102083320
 • Totale capaciteit 3
 • Stage/bbl overeenkomsten -

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Gevestigd in Gouda en landelijk opererend. Specialist op het gebied van geluidsschermen en door onze jarenlange ervaring bieden wij totaaloplossingen op het gebied van geluidshinder. We adviseren, ontwerpen, bouwen en onderhouden alle denkbare typen geluidsschermen. Daarnaast verzorgen we de complete projectbegeleiding inclusief afstemming met stakeholders en omwonenden. Voor elke vraag bieden wij de gewenste oplossing. Naast geluidsschermen heeft Holland Scherm zich gespecialiseerd in kleinschalige civieltechnische betonwerken en binnenstedelijke kademuurconstructies. Dit varieert van funderingen van masten, onderheide rotondes en vloeistofdichte vloeren in de industrie tot aan fietstunnels en bruggen. BKB Infra is een onderdeel van Holland Scherm. BKB Infra is al meer dan honderd jaar gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en aanleggen van betonverhardingen. Betonnen wegen, paden en rotondes passend in de omgeving. In verschillende kleuren en met verschillende afwerkingen, alles is mogelijk. Wij maken de omgeving graag langdurig aantrekkelijk.

Holland Scherm BV

 • Naam Holland Scherm BV
 • Leerbedrijf ID 100216540
 • KvK naam Holland Scherm B.V.
 • KvK nummer 28074531

Erkenningen

Sector: Bouw en infra

Holland Scherm BV

 • Naam Holland Scherm BV
 • Leerbedrijf ID 100216540
 • KvK naam Holland Scherm B.V.
 • KvK nummer 28074531

Contactpersonen (2)

Naam Rollen Opleidingen