Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Kinderopvang Krakeel locatie Hoofdstraat Op zoek naar een hele leuke stageplek op een kinderopvang KDV/BSO?

De student gaat leren om samen met de vaste pedagogisch medewerker de kinderen van 0 t/m 13 jaar te begeleiden op het gebied van educatief, sportief en creatief. Verder help je met alle voorkomende werkzaamheden om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Aan het einde van de dag worden de locaties netjes achtergelaten door alles op te ruimen en schoon achter te laten.

Naar wie zijn wij op zoek?

De student moet over de volgende vaardigheden beschikken: - planning kunnen maken - behulpzaam - eigen initiatief hebben - praatzaam - sociaal - op tijd aanwezig

Wat biedt het bedrijf?

Kinderopvang Krakeel biedt een leuke en leerzame werkplek aan. De student kan bij ons veel leren! We eten gezamenlijk met de kinderen. BOL studenten nemen hun eigen lunchpakket mee. Wanneer je je stageperiode met een positief resultaat hebt afgerond, zou je het jaar erop wel bij ons verder kunnen groeien (evt. andere locatie). Wanneer je het diploma hebt behaald, door kunnen stromen naar een reguliere baan (wanneer er een vacature is). Er bestaat een kans op een vaste baan! Studies en je eigen ontwikkeling uitbreiden vinden we erg belangrijk. Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden binnen Kinderopvang Krakeel.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder