Trainer-coach / Instructeur

Stage bij de conditietraining van reddingsbrigade Notwin op zondag avond van 19.00-20.00 uur in zwembad de Waterhoorn.

Naar wie zijn wij op zoek?

Ervaring met/interesse in zwemmen en lesgeven.

Wat biedt het bedrijf?

Evt. uitbreiding stage uren op zaterdag ochtend 08.30-10.45 uur bij de lessen zwemmend redden. Bij een positieve stage is het evt. mogelijk om als vrijwilliger te blijven bij de reddingsbrigade. Wij zijn een leuk team van 19 instructeurs. Deze stage is een kans om veel ervaring op te doen in het lesgeven in het zwembad.

Wat ga je leren?

 • Aanbieden van een les of training
 • B1-K1-W1 Bereidt een les of training voor
 • B1-K1-W2 Voert een les of training uit
 • B1-K1-W3 Begeleidt en instrueert SB-deelnemers
 • B1-K1-W4 Evalueert de les of training
 • Organiseren en uitvoeren van een toernooi of evenement
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K2-W1 Bereidt het toernooi of evenement voor
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K2-W2 Voert een toernooi of evenement uit
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K2-W3 Evalueert het toernooi of evenement met het team
 • Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of beleving te optimaliseren
 • P5-K1-W1 Stelt de beginsituatie en doelen vast
 • P5-K1-W2 Stelt een SB-programma op
 • P5-K1-W3 Verzorgt trainingen of instructies
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P5-K1-W4 Coacht bij wedstrijden of activiteiten
 • P5-K1-W5 Evalueert de ontwikkeling van sporter(s)/deelnemer(s)
 • Coördineren van SB-(deel)projecten
 • P5-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-(deel)project
 • P5-K2-W2 Coördineert het SB-(deel)project
 • P5-K2-W3 Monitort de uitvoering van het SB-(deel)project

lees verder