Hotel Inn Salland B.V.

 • Naam Hotel Inn Salland B.V.
 • Leerbedrijf ID 100672906
 • KvK naam Hotel Inn Salland B.V.
 • KvK nummer 78709237
 • KvK vestigingsnummer 000046317570
 • Bedrijfsindeling Hotel-restaurants
 • Telefoon +31637375725
 • Bedrijfsgrootte 10 tot en met 50 medewerkers
 • Totale capaciteit 5
 • Stage/bbl overeenkomsten 2

Hotel Inn Salland B.V.

 • Naam Hotel Inn Salland B.V.
 • Leerbedrijf ID 100672906
 • KvK naam Hotel Inn Salland B.V.
 • KvK nummer 78709237

Erkenningen

Sector: Horeca en bakkerij

Sector: Toerisme en recreatie

Sector: Transport, scheepvaart en logistiek

Hotel Inn Salland B.V.

 • Naam Hotel Inn Salland B.V.
 • Leerbedrijf ID 100672906
 • KvK naam Hotel Inn Salland B.V.
 • KvK nummer 78709237

Contactpersonen (2)

Naam Rollen Opleidingen