Niet gevonden wat je zocht? Check of je opleidingsnaam is veranderd in Stagemarkt. Bekijk het overzicht!

Retailmanager

- Voorbereiden van een displayplanning en zorg-dragen voor de uitvoering van actiepresentatie;
- Toezien op en handhaving van een verzorgde en uitnodigende afdeling;
- Uitvoeren van (standaard) controles en aanpas-singen in het geautomatiseerd bestelsysteem in-voeren;
- Bestellen van (actie) producten.
- Controleren afstorting / afroming;
- Tellen kluisvoorraad;
- Uitdelen van wisselgeld aan de kassamedewer-kers;
- Afhandeling verzorgen bij afdracht waarde-transport, volgens standaard procedure;
- Gebruiksklaar maken van de kassa’s en opmaken kassaladen;
- Controle en toezicht voeren op de gevoerde ad-ministratie aanvullende serviceverkoop (lotto, kiddyrides, sigaretten en lectuur);
- Verwerken kassaverschillen en foutieven;
- Controle en toezicht voeren op de beschikbare checklist(en).
¬- Controleren dat de standaard dagplanning en de uitgezette acties uitgevoerd zijn; ¬
-Toezien op en handhaving van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden; ¬ • locatie
  Leiden
 • periode
  17-10-2022 t/m 31-8-2023
 • gewijzigd
  17 oktober 2022
 • beschikbaar
  1

Retailmanager


Wat ga je leren?

 • Werkt mee aan hospitality, advies en verkoop
 • B1-K1-W1 Ontvangt klanten en verleent service
 • B1-K1-W2 Voert (advies)gesprekken
 • B1-K1-W3 Handelt de verkoop af
 • B1-K1-W4 Ondersteunt het retailteam tijdens de werkzaamheden
 • Begeleidt retailondersteunende processen
 • B1-K2-W1 Begeleidt de goederenstroom
 • B1-K2-W2 Begeleidt de artikelpresentatie en/of visual merchandising
 • B1-K2-W3 Informeert retailteam over trends, bedrijfsvoering en visie
 • B1-K2-W4 Initieert en/of begeleidt verbeterprocessen binnen de eigen afdeling of vestiging
 • B1-K2-W5 Profileert de organisatie in de lokale markt
 • Voert taken omtrent personeelsmanagement uit
 • B1-K3-W1 Maakt werkplanningen
 • B1-K3-W2 Voert activiteiten uit ten behoeve van in- en uitstroom van medewerkers
 • B1-K3-W3 Voert activiteiten uit ten behoeve van beoordelen en ontwikkelen van medewerkers
 • B1-K3-W4 Voert activiteiten uit ten behoeve van het verzuimbeleid
 • Geeft tactisch leiding aan de eigen afdeling of vestiging
 • B1-K4-W1 Stelt doelstellingen op voor de eigen afdeling of vestiging
 • B1-K4-W2 Interpreteert beschikbare operationele gegevens voor strategische verbeteringen
 • B1-K4-W3 Onderzoekt nieuwe kansen

Naar wie zijn wij op zoek?

Besluitvaardigheid Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen. Communicatie (mondelin- ge uitdrukkingsvaardig- heid) Doeltreffend communiceren, rekening houdend met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt. Kwaliteitsbewustzijn Behalen van een constante kwaliteit, detecteren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken. Leidinggeven (operationeel, taakgericht) Aansturen van anderen in het kader van hun werkvervulling en realisatie van vastgestelde resulta-ten. Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Resultaatgerichtheid Sturen van zich zelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met oog op effici-ency en effectiviteit.

Opleiding Retailmanager

Crebonummer: 25807
Leerweg: bol

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

Vergoeding

 • In overleg

lees verder