Begeleider maatschappelijke zorg

- Leert hoe verantwoordelijkheid te nemen over de groep cliënten en daarbij over het verloop van de dag (waaronder ook rapporteren valt); - Leert hoe regie te nemen over bijzondere situaties en hoe tot een zorgvuldige probleemafhandeling te komen; - Bedenkt en leert hoe activiteiten te begeleiden die de cliënt helpen bij het werken aan de zorgdoelen; - Leert hoe een sfeer te creëren binnen de groep, waarin de cliënten zich veilig voelen; - Leert hoe gericht aan de zorgdoelen van de cliënt te werken; - Leert hoe te rapporteren over de cliënt; - Leert hoe af te stemmen met collega’s over de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en hoe te komen tot een goede samenwerking en werkoverdracht.

Naar wie zijn wij op zoek?

- De stagiaire volgt een zorg-gerelateerde opleiding minimaal op Mbo-4 niveau; - De werkzaamheden worden verricht binnen het kader van de opleiding van de stagiaire, alsmede binnen het kader van de zorgplannen; - Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, geduld, motiveren en stimuleren zijn nodig voor het geven van een aanzet tot gedragsverandering bij de cliënt, bij het voorkomen van conflicten tussen cliënten evenals het aansturen van collega’s indien nodig; - Er is risico op het veroorzaken van persoonlijk letsel bij cliënten bij het uitvoeren van activiteiten. Daarnaast is er risico op materiële schade in de omgang met materialen en bij het plaatsen van bestellingen; - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de contacten met cliënten en collega’s; - Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het schrijven van rapportages; - Bewegingsvaardigheid is nodig voor activiteiten met cliënten en computerwerk.

Wat biedt het bedrijf?

De mogelijkheid bestaat dat na afronding van de stage een werkplek/bijbaan kan worden geboden.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning op maat
 • P1-K1-W1 Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
 • P1-K1-W2 Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
 • P1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P1-K1-W4 Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

lees verder