Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

- Leert hoe verantwoordelijkheid te nemen over de groep cliënten en daarbij over het verloop van de dag (waaronder ook rapporteren valt); - Leert hoe regie te nemen over bijzondere situaties en hoe tot een zorgvuldige probleemafhandeling te komen; - Bedenkt en leert hoe activiteiten te begeleiden die de cliënt helpen bij het werken aan de zorgdoelen; - Leert hoe een sfeer te creëren binnen de groep, waarin de cliënten zich veilig voelen; - Leert hoe gericht aan de zorgdoelen van de cliënt te werken; - Leert hoe te rapporteren over de cliënt; - Leert hoe af te stemmen met collega’s over de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en hoe te komen tot een goede samenwerking en werkoverdracht. Stageperiode kan anders worden afgesproken.

Naar wie zijn wij op zoek?

- De stagiaire volgt een zorg-gerelateerde opleiding minimaal op Mbo-4 niveau; - Affiniteit met dieren; - De werkzaamheden worden verricht binnen het kader van de opleiding van de stagiaire, alsmede binnen het kader van de zorgplannen; - Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, geduld, motiveren en stimuleren zijn nodig voor het geven van een aanzet tot gedragsverandering bij de cliënt, bij het voorkomen van conflicten tussen cliënten evenals het aansturen van collega’s indien nodig; - Er is risico op het veroorzaken van persoonlijk letsel bij cliënten bij het uitvoeren van activiteiten. Daarnaast is er risico op materiële schade in de omgang met materialen en bij het plaatsen van bestellingen; - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de contacten met cliënten en collega’s; - Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het schrijven van rapportages; - Bewegingsvaardigheid is nodig voor activiteiten met cliënten en computerwerk.

Wat biedt het bedrijf?

De mogelijkheid bestaat dat na afronding van de stage een werkplek/bijbaan kan worden geboden.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder