Vakexpert veehouderij

MTS van Woudenberg te Leusden is een gemengd bedrijf met 70 melkkoeien met bij behorend jongvee op 40 ha grond dat zelf bewerkt wordt met eigen machines. daarnaast worden er 11000 biologische leg hennen gehouden. Het bedrijf is een maatschap van ouders en hun zoon die net is afgestudeerd op niveau 4 van Aeres MBO Barneveld.
Ben jij leergierig en houd je van het werk tussen de koeien of kippen en wil je leren werken met machines, dan ben je van harte welkom;

 • locatie
  Leusden
 • periode
  16-11-2020 t/m 16-11-2022
 • gewijzigd
  23 juni 2021
 • beschikbaar
  1

Vakexpert veehouderij


Wat ga je leren?

 • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
 • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
 • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
 • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
 • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
 • Verzorgen productie en veehouderij
 • P12-K1-W1 Draagt zorg voor productiedieren
 • P12-K1-W2 Draagt zorg voor dierlijk product
 • P12-K1-W3 Draagt zorg voor voederwinning
 • P12-K1-W4 Stuurt productieproces veehouderij
 • P12-K1-W5 Beheerst en monitort gewasgezondheid
 • Optimaliseren bedrijfsactiviteiten
 • P12-K2-W1 Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
 • P12-K2-W2 Stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied
 • P12-K2-W3 Verbetert processen/productie
 • P12-K2-W4 Analyseert bedrijfsgegevens en vormt visie
 • P12-K2-W5 Analyseert toeleveranciers en afzetmarkt
 • P12-K2-W6 Adviseert over innovaties
 • P12-K2-W7 Vormt netwerken en maakt er gebruik van

Opleiding Vakexpert veehouderij

Crebonummer: 25535
Leerweg: bol

lees verder