Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

OutdoorEnZo Begeleider specifieke doelgroepen, Coördinator sportinstructie, training en coaching,

Student werkt mee in de begeleiding van alle dagelijkse activiteiten die we onze jongeren aanbieden zodat de jongeren op een praktische manier vaardigheden aanleren die ze nodig hebben om op een positieve manier te kunnen functioneren. We zetten de activiteiten in als leermiddel. Activiteiten bestaan bv uit horeca activiteiten, dierverzorging, groenonderhoud, mee werken in onze timmerwerkplaats, externe klussen, sociale vaardigheidstraining, sport etc. Werkdag is van half 9 tot half vier. Verder mag je deelnemen aan alle voorkomende overlegvormen die we hebben, rapporteren van dagelijkse bijzonderheden etc. Er wordt een actieve houding verwacht en je moet wel over wat incasserings vermogen beschikken want we werken met jongeren met complexe problematiek

Naar wie zijn wij op zoek?

creatief in denken en handelen, actieve werkhouding, kunnen incasseren, goed kunnen samenwerken en hulp durven te vragen

Wat biedt het bedrijf?

Heel veel fijne leermomenten in een kleine organisatie waar echt maatwerk wordt geleverd, we werken in een klein hecht team van 8 personen die gezamenlijk voor de totale organisatie moeten zorgen, en vooral heel veel gezelligheid, veel ruimte voor eigen idee├źn. Doorgroeien zou tot de mogelijkheden kunnen behoren als er ruimte voor is

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

Video Link

lees verder