Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Sport Opvang Maarssen locatie BSO Het Kameleonsnest Sport Opvang Maarssen. Waar je onderdeel wordt van het team

Het begeleiden van kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd. Vanwege onze leider/kind ratio van 1 op 6 hebben wij veel aandacht voor het kind zelf. Heeft een kind behoefte aan extra aandacht dan kan dat ook. Als stagiaire hoor je bij het team, alle werkzaamheden als fruit snijden, drinken inschenken en schoonmaken doen we met z'n allen.

Naar wie zijn wij op zoek?

Geduld, Vrolijk, Amicaal, goed met kinderen, Pro Actief

Wat biedt het bedrijf?

Je komt in een klein hecht team. Je wordt ook onderdeel van dat team met open communicatie. Geen stagiair die alleen maar gebruikt wordt voor de vervelende klusjes. Vooral bezig zijn met de kinderen zodat je ook echt wat leert.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder