Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Harlekijn Opvang en Dienstverlening heeft de focus op de ontwikkeling van het kind op een schoolse manier. Onze 3 peuteropvang locaties zijn VVE gecertificeerd. Wij hebben geen babygroep, alleen Dreumesen (1,5-2,5 jaar) en Peuters (2,5-4 jaar). Daarnaast hebben wij een BSO die de 21st Century Skills als uitgangspunt heeft. Kinderen hebben een hoge mate van autonomie. Je hebt dan meer een coachende rol. Je doet actief mee met de kinderen en bent onderdeel van hun spel.

Naar wie zijn wij op zoek?

De Student moet met collega's van alle leeftijden kunnen werken, van 25 tot 60 jaar. We gaan uit van een hoge mate van zelfstandigheid. Uiteraard leggen we alles uit, maar verwachten dat iemand dan zelf (onder supervisie) probeert de dingen te doen. Uiteindelijk streven we naar een zelfstandige uitvoering van het werk. we zijn een klein team dus er is een soort familiegevoel waarbij je bereid bent om dingen voor elkaar te doen, ook als deze niet die dag bij je werkzaamheden hoorde.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden de kans om tot een volwaardig zelfstandig functionerend pedagogisch medewerker te ontwikkelen met kennis van VVE. Indien de samenwerking goed bevalt bieden wij een arbeidsovereenkomst met kosteloze UK en PUK VVE training aan.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Met uitzicht op een vaste baan
 • Opleiden voor een mbo-certificaat
 • Opleiden voor een Praktijkverklaring

lees verder