Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Melkveehouderij en zorgboerderij 't Raakeind, vd Nieuwelaar Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Je leert te werken als persoonlijk ondersteuner in de gehandicapten zorg. Onze doelgroep zijn mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of NAH. Wij werken vanuit een visie: '' jij doet ertoe". Dit betekend dat we proberen de individuele hulpvraag centraal te zetten. We proberen mensen arbeidsethos aan te bieden. Men maakt deel uit van de bedrijfsvoering, binnen hun mogelijkheden. Samen de mogelijkheden in kaart brengen, plannen en uitvoeren hoort bij je taken. Ook het opstellen van de doelen, informeren en samenwerken met het netwerk en evalueren van de zorg behoort tot je leertaken.

Naar wie zijn wij op zoek?

Creatief, enthousiast, een doorzetter en flexibel. Je werkt op een boerderij dus affiniteit met de agrarische sector is fijn.

Wat biedt het bedrijf?

Wij zijn een jong en groeiend bedrijf. Dit zorgt ervoor dat situaties steeds kunnen veranderen. Het voordeel hiervan is dat je deel uit maakt van de ontwikkelingen die het bedrijf doormaakt en jou visie kan hier het verschil in maken. Het is een klein en jong team.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

lees verder