Onderwijsassistent

Basisschool Prinses Margrietschool Ben je op zoek naar een gezellige en leerzame stageplek? Kom dan bij ons!

Wij vinden het erg fijn om extra handen in de klas te hebben. Dit uit zich met name in het begeleiden van (groepjes) kinderen. Het ene kind kan wat extra uitdaging gebruiken en de ander verdient extra tijd van een onderwijsassistent om zichzelf de leerstof eigen te maken wanneer dit wat moeizamer verloopt. Daarnaast zal een onderwijsassistent bij ons gevraagd worden om te helpen bij en het voorbereiden van andere activiteiten zoals bijv. koningsdag, een podiumuur of een uitstapje. Maar ook bij andere hand- en spandiensten in de klas is het erg fijn om een onderwijsassistent in te kunnen zetten.

Naar wie zijn wij op zoek?

Collegialiteit, samenwerken, flexibel zijn, meedenken en enthousiasme!

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden jou een erg gezellige werkplek, met fijne collega's die bereid zijn om jou verder te helpen in je leerproces.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar
 • P3-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • P3-K1-W2 Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • P3-K1-W3 Voert leeractiviteiten uit
 • P3-K1-W4 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • P3-K1-W5 Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • P3-K1-W6 Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen
 • P3-K2-W1 Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • P3-K2-W2 Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

lees verder