Medewerker agrarisch loonwerk

werkzaamheden van zaaien tot oogst van landbouw producten

Naar wie zijn wij op zoek?

openstaan om dingen te leren, theorie kennen en hier in de praktijk uitvoeren

Wat biedt het bedrijf?

gezellige huiselijke samenwerking

Wat ga je leren?

  • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
  • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
  • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
  • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
  • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
  • Verzorgen agrarisch loonwerk
  • P2-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
  • P2-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas

lees verder