Trainer-coach / Instructeur

Op de zaterdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur het verzorgen van mountainbike trainingen aan jeugd en volwassenen. Tussen april en oktober ook op de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Je gaat lessen voorbereiden en geven met name de techniek van het mountainbiken. Ook ondersteun je de andere trainers.

Naar wie zijn wij op zoek?

Mountainbike ervaring is een pré, eigen fiets is ook vereist. Je moet goed met kinderen van 5 tot 18 jaar kunnen omgaan. Vriendelijk, gezellig, buitenmens.

Wat biedt het bedrijf?

Helaas kunnen wij geen vaste aanstelling bieden, we zijn een mountainbike vereniging die draait op vrijwilligers. Wel zou je eventueel tegen een onkostenvergoeding in de toekomst betrokken kunnen blijven bij de vereniging.

Wat ga je leren?

 • Aanbieden van een les of training
 • B1-K1-W1 Bereidt een les of training voor
 • B1-K1-W2 Voert een les of training uit
 • B1-K1-W3 Begeleidt en instrueert SB-deelnemers
 • B1-K1-W4 Evalueert de les of training
 • Organiseren en uitvoeren van een toernooi of evenement
 • B1-K2-W1 Bereidt het toernooi of evenement voor
 • B1-K2-W2 Voert een toernooi of evenement uit
 • B1-K2-W3 Evalueert het toernooi of evenement met het team
 • Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of beleving te optimaliseren
 • P5-K1-W1 Stelt de beginsituatie en doelen vast
 • P5-K1-W2 Stelt een SB-programma op
 • P5-K1-W3 Verzorgt trainingen of instructies
 • P5-K1-W4 Coacht bij wedstrijden of activiteiten
 • P5-K1-W5 Evalueert de ontwikkeling van sporter(s)/deelnemer(s)
 • Coördineren van SB-(deel)projecten
 • P5-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-(deel)project
 • P5-K2-W2 Coördineert het SB-(deel)project
 • P5-K2-W3 Monitort de uitvoering van het SB-(deel)project

lees verder