Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Esdégé-Reigersdaal, ODC de Klink Stage als (cliënt)begeleider op ODC de Klink of 1 van haar dependances.

De student loopt stage op een groep met gemiddeld 4 tot 6 kinderen met een verstandelijke-en of lichamelijke beperking, soms in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. We zijn op de groep bezig met ontwikkeling aangepast aan het niveau van het kind. We doen activiteiten en kijken daarbij altijd goed naar wat het kind kan en aankan. Je kunt denken aan buitenspelen (bv met de bal, fietsen, schommelen en trampolinespringen), maar ook aan werkjes aan tafel doen zoals puzzelen, constructie, kleuren. Onze kinderen beleven de omgeving via hun zintuigen en communiceren meestal niet via gesproken taal. We maken gebruik van foto's/picto's in de communicatie. Ook bieden we sensopathische materialen op een bepaalde manier aan zodat de zintuigen geprikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan scheerschuim, verf, muesli, rijst, muziek. De student leert om (cliënt)begeleidingstaken aan te bieden en uit te voeren. Daarnaast heeft de student een rol in de ADL, rapporteren, contact met ouders en het team.

Naar wie zijn wij op zoek?

Denken in mogelijkheden, open leerhouding, willen reflecteren, collegiaal, flexibel, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.

Wat biedt het bedrijf?

Een uitdagende werkplek in een team vol enthousiaste en betrokken mensen met uitzicht op een plek als vakantiekracht.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid

lees verder