Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Esdégé-Reigersdaal, ODC de Klink Stage als (cliënt)begeleider op ODC de Klink of 1 van haar dependances.

De student loopt stage op een groep met gemiddeld 4 tot 6 kinderen met een verstandelijke-en of lichamelijke beperking, soms in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. We zijn op de groep bezig met ontwikkeling aangepast aan het niveau van het kind. We doen activiteiten en kijken daarbij altijd goed naar wat het kind kan en aankan. Je kunt denken aan buitenspelen (bv met de bal, fietsen, schommelen en trampolinespringen), maar ook aan werkjes aan tafel doen zoals puzzelen, constructie, kleuren. Onze kinderen beleven de omgeving via hun zintuigen en communiceren meestal niet via gesproken taal. We maken gebruik van foto's/picto's in de communicatie. Ook bieden we sensopathische materialen op een bepaalde manier aan zodat de zintuigen geprikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan scheerschuim, verf, muesli, rijst, muziek. De student leert om (cliënt)begeleidingstaken aan te bieden en uit te voeren. Daarnaast heeft de student een rol in de ADL, rapporteren, contact met ouders en het team.

Naar wie zijn wij op zoek?

Denken in mogelijkheden, open leerhouding, willen reflecteren, collegiaal, flexibel, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.

Wat biedt het bedrijf?

Een uitdagende werkplek in een team vol enthousiaste en betrokken mensen met uitzicht op een plek als vakantiekracht.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid

lees verder