Vakexpert agrarisch loonwerk

Agro Huijbregts Varkenshouderij- en Akkerbouw -Deze plek is voor jou

Student gaat na een inwerkperiode zoveel mogelijk de werkzaamheden zelf uitvoeren

Naar wie zijn wij op zoek?

Enthousiast, geïnteresseerd en leergierig.

Wat biedt het bedrijf?

Kans op een vaste aanstelling, maar belangrijker nog, veel ervaring en met een leuk team gezellig werken

Wat ga je leren?

 • Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
 • B1-K1-W1 Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
 • B1-K1-W2 Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
 • B1-K1-W3 Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
 • B1-K1-W4 Draagt zorg voor informatie in de keten
 • Verzorgen agrarisch loonwerk
 • P10-K1-W1 Maakt machines en werktuigen gebruiksklaar en rijdt ermee
 • P10-K1-W2 Voert met inzet van machines werkzaamheden uit voor teelt van product/gewas
 • P10-K1-W3 Adviseert over teelt en gewas
 • P10-K1-W4 Beheerst en monitort gewasgezondheid
 • Organiseren van het werk in het agrarisch loonwerk
 • P10-K2-W1 Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie
 • P10-K2-W2 Stuurt medewerkers aan op vaktechnisch gebied
 • P10-K2-W3 Stelt een plan op en draagt zorg voor de realisatie
 • P10-K2-W4 Calculeert budget en bewaakt dit
 • P10-K2-W5 Levert het werk op
 • P10-K2-W6 Optimaliseert proces/werkwijze

lees verder