Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Kinderopvang Zien Slochteren (KDV en BSO)

Kom je stagelopen op deze mooie, landelijke locatie in Slochteren? Dan ga jij onder andere de volgende werkzaamheden leren: - Een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de kinderen - Voorstellen (activiteiten) bedenken - Activiteiten voorbereiden en begeleiden - Eetmomenten voorbereiden en begeleiden - Persoonlijke verzorging bieden voor de kinderen - Gesprekken voeren met ouders/verzorgers

Naar wie zijn wij op zoek?

Je bent creatief, durft initiatief te nemen en bent vooral gek op kinderen!

Wat biedt het bedrijf?

Je komt te werken in een hecht team waarin jij de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. Bevalt de stage? Wie weet kunnen we ook daarna iets voor elkaar betekenen!

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder