Pedagogisch medewerker kinderopvang

Topkids is een jonge, dynamische organisatie. Onze dienstverlening richt zich op het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Wij willen op enthousiaste en professionele wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarbij hoort natuurlijk ook een prettige werkomgeving en plezier in het werk! Binnen onze organisatie wordt gewerkt vanuit een vast pedagogisch beleid en een kindgerichte aanpak. Dat betekent ondermeer dat in eerste instantie gewerkt wordt vanuit het belang, de interesses en behoeftes van het individuele kind. Onze vestigingen zijn huiselijk en sfeervol ingericht zodat een omgeving ontstaat waarbinnen kinderen, ouders en personeel zich gemakkelijk thuis kunnen voelen. De omgangssfeer is informeel en binnen de organisatie wordt gewerkt met een hoge mate van betrokkenheid en inbreng van alle medewerkers.

Naar wie zijn wij op zoek?

Je staat voor professionaliteit, flexibiliteit, zorgt voor een goede sfeer en bij jou staat persoonlijk contact voorop. Ook heb je een professionele beroepshouding waarin je handelt naar het pedagogische beleid van Topkids Kinderopvang. Je bent leergierig, nieuwsgierig en bent kritisch op je eigen werk. Een actieve, creatieve en flexibele werkhouding is van belang. Je komt regels en afspraken na, maar schakelt ook vooral je school en/of stagebegeleider in na als er dingen besproken moeten worden. Een open en eerlijke instelling is dan ook van groot belang! Verder ga je verantwoord om met je positie binnen de BSO en natuurlijk met de privacygevoelige informatie.

Wat biedt het bedrijf?

Topkids Kinderopvang is verantwoordelijk voor het aanbod van kwalitatief goede stageplaatsen. Binnen Topkids vinden wij het van groot belang om mbo-studenten die kiezen voor de richting kinderdagopvang, een zorgvuldige begeleiding te geven die hen stimuleert om tot een juiste beroepskeuze te komen. Door te investeren in de begeleiding van de stagiaire, streven we ernaar om op termijn goed gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aan het werk te zien met de kinderen die aan hun handen zijn toevertrouwd. De stagiaire wordt gezien als een potentieel toekomstige collega (binnen of buiten Topkids).Wij vinden het belangrijk dat zij op alle onderdelen die horen bij de functie van pedagogisch medewerker, wordt ingewerkt en begeleidt, zodat de stagiaire een totaal beeld krijgt van de functie en de verantwoordelijkheden die deze met zich meebrengt.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

Video Link

lees verder