Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Vival Coaching

Bij Vival Coaching/ vakantiehuis Op Stieltjeskanaal kun je veel leren op het gebied van de verzorging en huisvesting van de paarden (onze paarden worden zoveel mogelijk buiten in een groep gehouden en wij zijn nog steeds bezig hun leefruimte mooier te maken). Daarnaast kun je veel leren in de opvoeding en training van de pony's voornamelijk aan de hand, longeren, lange lijnen etc. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor voeding, grasland- en terreinbeheer, gedrag van paarden en interactie mens paard (coachen met paarden), toiletteren, gebruik van materialen en middelen, plannen en organiseren, marketing en aquisitie, ondernemingsplan etc. Het vakantiehuis maken we gereed voor de nieuwe gasten en die ontvangen we dan ook.

Wat ga je leren?

 • Huisvesten en verzorgen van de paarden
 • B1-K1-W1 Voert de paarden
 • B1-K1-W2 Voert de (dagelijkse) verzorging uit bij paarden
 • B1-K1-W3 Geeft paarden beweging
 • B1-K1-W4 Verzorgt de leef- en werkomgevingen
 • Trainen van paarden
 • B1-K2-W1 Traint paarden aan de longe
 • B1-K2-W2 Traint paarden in een discipline binnen de paardensport
 • Geven van paardrijlessen/trainingen en begeleiding
 • B1-K3-W1 Bereidt paardrijlessen/trainingen voor
 • B1-K3-W2 Voert paardrijlessen/trainingen uit en begeleidt paardensporter(s) en paard(en)
 • Activiteiten/evenementen rondom de paardenhouderij of -sport (helpen) organiseren
 • B1-K4-W1 Organiseert activiteiten/evenementen of levert een bijdrage
 • B1-K4-W2 Voert de activiteit/het evenement uit
 • Werken aan deskundigheid
 • B1-K5-W1 Houdt de ontwikkelingen van het vakgebied bij
 • B1-K5-W2 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • Voert commerciële activiteiten uit in paardensport of -houderij
 • P2-K1-W1 Verzorgt de interactie met klanten
 • P2-K1-W2 Inventariseert de wensen van klanten en adviseert bij aankoop en verkoop van paarden
 • P2-K1-W3 Onderzoekt paarden voor aankoop en verkoop
 • Voert bedrijfsvoeringstaken uit in paardensport of -houderij
 • P2-K2-W1 Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
 • P2-K2-W2 Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
 • P2-K2-W3 Handelt de (financiële) administratie af
 • Optimaliseert de bedrijfsvoering
 • P2-K3-W1 Onderzoekt personeelsbeleid en doet aanbevelingen
 • P2-K3-W2 Doet voorstellen voor inkoop producten/diensten
 • P2-K3-W3 Evalueert en/of ontwikkelt kwaliteitsbeleid
 • P2-K3-W4 Bewaakt de financiën

lees verder