Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Reinaerde, 't Zand Stagiaire groep Beleef

Bij groep Beleef zijn er belevings-, sensopathische en lichaam gebonden activiteiten. We werken met de methodiek Ervaar het maar. In een veilige en sfeervolle omgeving stimuleren we de cliënten en dagen hen uit om nieuwe ervaringen op te doen, hun vaardigheden te behouden en deze waar mogelijk in kleine stapjes te vergroten. In de groep werken we vanuit de LACSS-visie. De cliënten zijn hulpbehoevend en hebben dan ook hulp nodig met de verzorging.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zoeken iemand die rust en vertrouwen uitstraalt naar de cliënten. Iemand die het contact durft aan te gaan met de cliënten en dit ook zoekt. Jij bent blij met kleine successen met de cliënten van Beleef en gaat met een goed gevoel naar huis als dit gelukt is. Wij zoeken 2 stagiaires voor Beleef die het leuk vinden om ervaring op te doen met onze doelgroep. We hebben plek voor de 2 delen van de week (maandag, dinsdag, woensdag of woensdag, donderdag en vrijdag)

Wat biedt het bedrijf?

Een goed samenwerkend team die geniet van het contact met de cliënten en jou graag hier deel van wil laten uitmaken. Ben je enthousiast om hier stage te komen lopen? Stuur dan je cv en motivatie naar bpv-bureauhetzand@reinaerde.nl

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

lees verder