Opzichter / uitvoerder groene ruimte

Tuinen van de Wiersse stageplek Landgoed de Wiersse en Tuinen de Wiersse

Wij werken van 08.00 tot 16.30 van maandag tot vrijdag. De student zal in overleg zijn uren hierbij invullen. De werkzaamheden zijn enorm divers binnen het landgoed en de tuinen. De student wordt onderdeel van een klein team met ongeveer 4 medewerkers en jaarlijks 3 internationale studenten, naast de andere studenten.

Naar wie zijn wij op zoek?

Passen in het team. Enthousiast zijn voor groenwerkzaamheden.

Wat biedt het bedrijf?

Werken in een klein team op een bijzondere locatie. Veel verschillende ervaringen in bos en natuur of tuinen. De Wiersse is een erkend stagebedrijf, waar ieder jaar studenten ervaring komen opdoen en tegelijk een nuttige bijdrage leveren aan de instandhouding van de tuinen. Wegens zijn actieve programma van vernieuwing en onderhoud, alsmede zijn variëteit, is de Wiersse bijzonder geschikt om ervaring op te doen. De Wiersse biedt studenten de mogelijkheid om in de praktijk het onderhoud van een opengestelde historische tuin te ervaren, alsmede planten en bomen te leren kennen en de structuur van het landschap te begrijpen. Hiervan hebben studenten uit o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, evenals uit verschillende vakgebieden – landschapsarchitectuur, tuin- en bosbouw – geprofiteerd.

Wat ga je leren?

 • Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/inrichting en onderhoud/beheer van de groene ruimte
 • B1-K1-W1 Draagt zorg voor flora, fauna, bodem en water
 • B1-K1-W2 Hanteert gereedschappen en/of machines voor aanleg/inrichting en onderhoud/beheer
 • B1-K1-W3 Communiceert over het werk
 • B1-K1-W4 Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
 • Organiseren van het werk in de groene ruimte
 • P7-K1-W1 Stelt een plan op en draagt zorg voor de realisatie
 • P7-K1-W2 Calculeert en bewaakt budget
 • P7-K1-W3 Levert het werk op
 • P7-K1-W4 Optimaliseert proces/werkwijze
 • P7-K1-W5 Stuurt medewerkers aan (in projecten)

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Met uitzicht op een vaste baan
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat
 • Opleiden voor een mbo-certificaat
 • Opleiden voor een Praktijkverklaring

lees verder