Helpende Zorg en Welzijn

Verpleeg Collectief bv Particuliere thuiszorg is het verlenen van 100% zorg op maat met voldoende aandacht en tijd voor de client

Onze organisatie is werkzaam in de particuliere zorg thuis. Dit betekent dat je zorg verleent aan chronisch zieke clienten thuis.

Naar wie zijn wij op zoek?

Je moet voor het verlenen van particuliere thuiszorg beschikken over voldoende empathie om je te kunnen verplaatsen in de zorgvrager. Respect hebben voor dienst leefomgeving en manier van doen en denken. Je gaat respectvol om met de client en diens omgeving. Daarnaast ben je niet bepalend, maar ligt de regie echt bij de client.

Wat biedt het bedrijf?

We bieden een mooi ervaring in het verlenen van persoonlijke zorg waarbij je voldoende tijd en aandacht hebt om te besteden aan de client.

Wat ga je leren?

 • Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
 • B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
 • B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
 • B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden
 • Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • P2-K1-W3 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

Kenmerken

 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

lees verder