• locatie
  Wapenveld
 • periode
  9-4-2021 t/m 23-3-2025
 • gewijzigd
  09 april 2021
 • beschikbaar
  2

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging
 • Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding
 • Reageert op onvoorziene en crisissituaties
 • Stemt de werkzaamheden af
 • Evalueert de geboden ondersteuning
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Werkt aan de eigen deskundigheid
 • Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
 • Schrijft het ondersteuningsplan
 • Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
 • Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
 • Voert coördinerende taken uit
 • Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Crebonummer: 25478
Leerweg: bol

zoek school
lees verder