Begeleider maatschappelijke zorg

De student leert (jong) volwassenen met een fysieke en / of verstandelijke beperking te begeleiden bij hun activiteiten tijdens de dagbesteding , helpt hen met ADL handelingen en sociale vaardigheden.
De student begeleid deze arbeidsmatige doelgroep bij activiteiten op een zorgboerderij.
Zorgboerderij Oliehoek hanteert een denkbeeldige driehoek. De pijlers zijn zorg, natuurbeheer en diverse zeldzame landbouwhuisdierrassen.

 • locatie
  Wassenaar
 • periode
  22-7-2022 t/m 22-7-2023
 • gewijzigd
  28 oktober 2022
 • beschikbaar
  2

Zorgboerderij Oliehoek de plek waar je op een positieve manier leert zorg op maat te bieden.


Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden van ondersteuning op maat
 • P1-K1-W1 Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan
 • P1-K1-W2 Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten
 • P1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • Behoort niet tot het takenpakket Behoort niet tot het takenpakket: P1-K1-W4 Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij vragen van een student discipline, inzet, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en humor.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden de student een gemoedelijke kleinschalige werkplek, waar veel mogelijkheden zijn om kennis te vergaren en vaardigheden uitgebreid te oefenen. Wij werken samen op gelijkwaardig niveau en in een hecht team.

Opleiding Begeleider maatschappelijke zorg

Crebonummer: 25780
Leerweg: bol

Kenmerken

 • Bereid om te werken aan fysieke toegankelijkheid
 • Mogelijkheden voor begeleiding op maat

Vergoeding

 • Geen

lees verder