Meedenken over deze website? Meld je aan voor het gebruikerspanel. Lees meer

Vakman gww

De vakman gww houdt zich bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken waaronder wegconstructies, bestratingen, waterbouwkundige constructies, oeverconstructies en rioolconstructies. Hij voert het benodigde grondwerk uit zoals bermen afwerken, cunetten en taluds maken, en sloten en sleuven graven. De vakman gww werkt meestal in een ploeg en geeft aanwijzingen aan de machinisten. Hij bedient zelf ook machines zoals compressoren, pompen en verdichtingapparatuur. Verder werkt hij met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen, die hij zelf onderhoudt. Werken aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. Daarom wordt regelmatig ’s nachts gewerkt.;

 • locatie
  Woerden
 • periode
  9-4-2021 t/m 1-12-2022
 • gewijzigd
  09 april 2021
 • beschikbaar
  1

Wat ga je leren?

 • Basis gww-werk uitvoeren
 • B1-K1-W1 Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
 • B1-K1-W2 Richt werkterrein in en onderhoudt het
 • B1-K1-W3 Maatvoeren
 • B1-K1-W4 Verricht voorbereidende werkzaamheden
 • B1-K1-W5 Verhardingen aanbrengen
 • B1-K1-W6 Werkterrein in afgesproken staat brengen
 • GWW-werk uitvoeren
 • P5-K1-W1 Wegfundering aanbrengen
 • P5-K1-W2 Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
 • P5-K1-W3 Bermen aanleggen
 • P5-K1-W4 Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen
 • P5-K1-W5 Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
 • P5-K1-W6 Grondkering plaatsen

Opleiding Vakman gww

Crebonummer: 25097
Leerweg: bol

lees verder