Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Het is het begeleiden en opvoeden van kinderen in een thuissituatie. De kinderen zijn uit huis geplaatst en hebben over het algemeen hechtingsproblematiek. Het is het observeren en rapporteren wat je ziet tot het organiseren van activiteiten en het huis en gezin op orde houden. Je leert hoe je gedrag kan herkennen en of dat trauma gerelateerd is of leeftijdsadequaat. Je leert naar jezelf kijken en je eigen handelen bespreekbaar te maken. Je leert dat het leven niet alleen maar serieus is en dat humor een belangrijke rol speelt. Je bent flexibel en kan smiddags en savonds werken en 1x in de maand in het weekend.

Naar wie zijn wij op zoek?

Je begrijpt dat je in het woonhuis van de jeugdzorgwerkers werkt. De kinderen zijn er 24-7 en voelen zich vertrouwd. Structuur bieden, relativeren en huis op orde houden (ook met de kinderen) Je bent zelfstandig en kunt ook deze verantwoordelijkheid aan.

Wat biedt het bedrijf?

We zijn een hecht gezin, waarin de jongste 4 jaar is en de oudste 15 jaar. Twee kinderen wonen sinds 2022 bij ons en de drie andere vanaf 2020 en 2018. Zelfstandig werken is de kern bij ons, waarbij we goed bespreken hoe het is gegaan.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

lees verder