Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Lucy's kinderdagsalon Op zoek naar een leerzame stage op een kinderdagverblijf (mbo3/4)? Neem dan snel contact met ons op!

Wij bieden de studenten de mogelijk om zich geheel te ontplooien in het werkveld als pedagogisch medewerker. Daarbij zullen de studenten helpen met het voorbereiden, uitvoeren en bedenken van activiteiten. Licht huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden. Ondersteunen van leidsters en de kinderen. Het begeleiden van kinderen in hun spel en in hun ontwikkeling. Daarnaast maak je kennis met het bedrijf zowel administratief als praktijkgericht.

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij stellen niet veel eisen aan een student, deze moet tenslotte het vak nog leren. Een open houding en een positieve instelling om te leren is al voldoende.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een fijn en sfeervol kinderdagverblijf aan. Een klein en gezellig team met medewerkers die bereid zijn de studenten te begeleiden tot een volwaardig pedagogisch medewerker.

Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren
 • P2-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • P2-K1-W3 Maakt een ontwikkelplan
 • P2-K1-W4 Voert het ontwikkelplan uit
 • P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • P2-K1-W6 Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • Organiseren van de werkzaamheden
 • P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit
 • P2-K2-W2 Voert beleidsondersteunende taken uit
 • P2-K2-W3 Voert beheertaken uit

lees verder