Helpende Zorg en Welzijn

Het kinderdagcentrum De Berk richt zich op de ontwikkeling, zorg en ondersteuning van kinderen van 0-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking veelal in combinatie met een ernstige meervoudige beperking, een stoornis in het autistisch spectrum en/of psychiatrische problematiek. Als stagiaire bij Kinderdagcentrum De Berk draag je bij aan het welzijn, de participatie en de zelfstandigheid van de kinderen. Elk kind heeft zijn/haar persoonlijke hulpvraag waarin jij ze ondersteunt en begeleidt. Hierbij is samenwerking met collega's en verschillende disciplines van groot belang. Je zorgt op de groep voor een prettige en veilige sfeer, waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Door jouw bijdrage wordt de kwaliteit van leven van het kind verhoogd. Dit maakt dat jouw inzet op de werkvloer wordt gewaardeerd door je collega's, de kinderen en hun verwanten.

Naar wie zijn wij op zoek?

Doordat de werkwijze en doelen per behandelgroep verschillen, zijn we opzoek naar stagiaires met verschillende kwaliteiten en niveaus. Je bent groeiende in je vaardigheden maar we waarderen eigenschappen zoals creativiteit, geduld, sociaal, respectvol en open. We vinden het daarnaast belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt over je eigen leerproces, kritisch durft te zijn, feedback kunt geven en ontvangen en een actieve werkhouding hebt. We vinden het fijn wanneer je meerdere dagen per week stage komt lopen. Maar we vinden het vooral belangrijk dat je, net als wij, enthousiast wordt van het werken met speciale kinderen.

Wat biedt het bedrijf?

In de eerste plaats bieden we jou een fijne plek om te groeien als toekomstig professional. De begeleiding bestaat o.a. uit geregeld gesprekken met de praktijkbegeleider waarin niet alleen de stand van zake wordt besproken maar er ook ruimte is voor reflectie, feedback en opdrachten (zowel vanuit school als vanuit KDC de Berk). Tevens bieden we intervisie bijeenkomsten met andere stagiaires. Bij KDC de Berk heb je de mogelijkheid om kennis te maken met andere doelgroepen binnen het kinderdagcentrum en kennis te maken met een leuk en vaardig multidisciplinair team die jou graag willen helpen in jouw leerproces. Als je meer dan 150 uur stageloopt kom je in aanmerking voor een stagevergoeding conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Wat ga je leren?

 • Voert dienstverlenende werkzaamheden uit
 • B1-K1-W1 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af
 • B1-K1-W2 Maakt ruimtes gebruiksklaar
 • B1-K1-W3 Treedt op als aanspreekpunt
 • B1-K1-W4 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit
 • B1-K1-W5 Assisteert bij voorraadbeheer
 • B1-K1-W6 Draagt bij aan een veilige situatie
 • B1-K1-W7 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit
 • B1-K1-W8 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding
 • B1-K1-W9 Evalueert de werkzaamheden
 • Ondersteunt bij dagelijkse activiteiten in zorg en welzijn
 • P2-K1-W1 Ondersteunt bij wonen en huishouden
 • P2-K1-W2 Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL
 • P2-K1-W3 Assisteert bij de uitvoering van sociale en recreatieve activiteiten

lees verder