Onderwijsassistent

Wij zijn een Jenaplanschool en werken in stamgroepen. We hebben 4 onderbouwgroepen ( groep 1 en 2), 4 middenbouwgroepen ( groep 3, 4 en 5) en 3 bovenbouwgroepen ( groep 6, 7 en 8). In de stamgroep werken we dus gemengd aan de vakken wereldoriëntatie, schrijven, niveaulezen en diverse kringen zoals bijv. krantkring. Daarnaast werken we ook in jaargroepen met bijv. rekenen, aanvankelijk lezen en/of begrijpend lezen en spelling. Jij gaat de stamgroepleider ondersteunen in haar/zijn werkzaamheden. Dit kan betekenen dat jij met een kind of klein groepje leest, rekent of bij een ander vak helpt. Je zorgt voor kopieerwerk en helpt met nakijken en registreren. Misschien heb je ideeën en kun je een bijdrage leveren aan het voorbereiden van een thema, dan is dat mogelijk.

 • locatie
  Utrecht
 • periode
  30-8-2021 t/m 8-7-2022
 • gewijzigd
  23 juni 2021
 • beschikbaar
  4

Onderwijsassistent


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • Ondersteunt bij verzorgende taken
 • Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding
 • Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
 • Voert leeractiviteiten uit
 • Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
 • Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
 • Voert praktische werkzaamheden uit
 • Uitvoeren van taken rondom de lessen
 • Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma
 • Voert administratieve taken uit
 • Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
 • Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten

Opleiding Onderwijsassistent

Crebonummer: 25698
Leerweg: bol

zoek school
lees verder