Pedagogisch medewerker kinderopvang

Onder begeleiding van onze professionals leer je de kneepjes van het pedagogisch vak! Er is een werkbegeleider op de groep aanwezig die je met passie begeleidt en helpt te ontwikkelen tot een enthousiaste en deskundige "collega". Je bent, net als de pedagogisch medewerkers, mede verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de groep kinderen en zoekt afstemming met de ouder(s)/verzorger(s). Hiervoor onderhoud je contacten met ouder(s)/verzorger(s) door middel van dagelijkse overdrachten en ouderavonden.

 • locatie
  Utrecht
 • periode
  20-2-2023 t/m 1-2-2024
 • gewijzigd
  20 februari 2023
 • beschikbaar
  2

Pedagogisch medewerker kinderopvang BOL - diverse doelgroepen


Wat ga je leren?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • B1-K1-W1 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
 • B1-K1-W2 Inventariseert behoeften en wensen van het kind
 • B1-K1-W3 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
 • B1-K1-W4 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving
 • B1-K1-W5 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind
 • B1-K1-W6 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind
 • B1-K1-W7 Ondersteunt bij verzorgende taken
 • B1-K1-W8 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg
 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • P1-K1-W1 Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind
 • P1-K1-W2 Stelt een activiteitenprogramma op
 • P1-K1-W3 Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit
 • P1-K1-W4 Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma
 • P1-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging
 • P1-K1-W6 Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving

Naar wie zijn wij op zoek?

We werken graag met mensen samen die een open en gemotiveerde houding kunnen laten zien. De intrinsieke motivatie wordt zeer gewaardeerd!

Wat biedt het bedrijf?

inderdagverblijf Schatkamer ligt in de gezellige en levendige wijk Hoograven in Utrecht. Het kinderdagverblijf is gevestigd in het pand van Brede School Hoograven. Binnen de brede school zitten drie basisscholen en een peutergroep. Wat biedt kinderdagverblijf Schatkamer? Kinderdagverblijf Schatkamer heeft twee groepsruimtes en zijn door een keuken en sanitaire ruimte met elkaar verbonden. Beide groepen hebben twee aangrenzende slaapkamers. Het kinderdagverblijf heeft ook een gezamenlijke speelhal, waar kinderen van de twee groepen elkaar ontmoeten. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. Structuur en continuïteit zijn een belangrijk onderdeel van de dag. Het kinderdagverblijf werkt met de Uk & Puk Methode. Onze buitenruimte is ingericht om naar hartenlust in te kunnen spelen.

Opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang

Crebonummer: 25696
Leerweg: bol

Vergoeding

 • Stagevergoeding

lees verder