Vind een erkend leerbedrijf in 10 stappen

Je kunt alleen stagelopen bij een erkend leerbedrijf. Dit is wettelijk vastgelegd voor het mbo. Doorloop de 10 stappen en je weet zeker dat je stage in orde is. Maak gebruik van Stagemarkt.nl. In Stagemarkt.nl staan uitsluitend bedrijven die erkend zijn. Het is wel belangrijk om te checken of het bedrijf  erkend is voor de opleiding die jij volgt.
Indien een bedrijf nog een erkenning moet aanvragen, kan dit enkele weken duren.


Stap 1: Check je opleiding = kop 4

Kijk in het administratiesysteem van jouw school voor welke opleiding je staat ingeschreven. Elke opleiding heeft een eigen code, een ‘opleidingsnummer, ook wel crebonummer’ genoemd. Check wat jouw opleidingsnummer is. Het is een code van 5 cijfers. Voorbeelden:

• Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebo: 25603
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 crebo 25484
• Kok niveau 2 Crebo 25180

Het is van belang dat je weet welke naam en crebonummer bij je opleiding hoort, omdat je zo een geschikte en erkende stageplaats kan vinden. Omdat de namen van de opleidingen in het mbo heel erg lang kunnen zijn, is het handiger om te zoeken op de 5-cijferige code.

Stap 2: Check de eisen voor een stage


• Is het bedrijf erkend door SBB? Zie stap 5.
• Houd rekening met de reisafstand. Je kunt bijv. bedrijven selecteren in een straal van bijv. 20 km.
• Je loopt gedurende de periode op de Stage-overeenkomst bij hetzelfde leerbedrijf (hetzelfde leerbedrijf ID).
• Wanneer je bij een ander leerbedrijf gaat stagelopen, moet er een nieuwe stage-overeenkomst aangevraagd worden.

Stap 3: Zoeken via stagemarkt.nl naar een erkend leerbedrijf

<homescherm>

Type de naam van je opleiding of crebonummer in het vakje ‘erkende leerbedrijven’ en vul de naam van de ‘plaats of postcode’ in waar je stage wilt lopen. Vanuit jouw plaats kun je ook nog een gebied erom heen kiezen. Standaard staat deze op 0 km. Maar je kunt ook kiezen voor 5 km, 10 km, 15 km, 20 km of 25 km. Kijk wat voor jou nog goed te bereizen is.
Als je op de button ‘zoeken’ klikt krijg je een aantal resultaten te zien. Zie het voorbeeld. 

<resultatenscherm>


NB: Check altijd of je het crebonummer of de naam van je opleiding terugziet bij de bedrijfsgegevens van het leerbedrijf! Klik op de button ‘bekijk bedrijf’ en kies het blad ‘erkenningen’. Kijk of jouw opleiding er tussen staat. Als jouw opleiding er niet bij staat is dit leerbedrijf niet erkend voor deze opleiding. Het bedrijf, of de school kan dit wel aanvragen. Je vindt hier nog meer informatie en gegevens die je nodig hebt om te solliciteren.

<erkenningen-tab>


Stap 4: zoekresultaten filteren


Als je een zoekopdracht hebt gedaan, is het daarna nog mogelijk om op kernmerken te filteren. Bijv. op soort bedrijf. Voor onderwijsassistent kun je bijv. kiezen tussen basisonderwijs of bijv. speciaal onderwijs. Als je hier al voorkeur voor hebt, kan je dit kenbaar maken.


Stap 5: Erkenning checken

Wanneer je via een andere weg een leerbedrijf gevonden hebt en wilt onderzoeken of dit een geschikt leerbedrijf is voor je opleiding, dan kan je dat op de volgende manier doen.
Ga eerst weer naar het beginscherm (www.stagemarkt.nl). Type (een deel van) de naam in van het bedrijf waar je stage wilt gaan lopen. In de uitklap kun je al een voorkeuze maken.

<uitklap zoekscherm>
Wanneer het leerbedrijf niet in beeld verschijnt, gaat het om een niet erkende werkplek. Je kunt hier niet stagelopen. Als het leerbedrijf wél in beeld verschijnt, klik dan op de naam van het bedrijf of de knop ‘bekijk bedrijf'. Ga vervolgens naar het tabblad erkenningen en kijk of jouw opleiding ertussen staat.

<google maps kaartje>

<detailpagina erkenningen>

Als jouw opleiding vermeld staat bij de erkenningen, dan is het een geschikte plek om stage te lopen.


Stap 6: Verzamel informatie over het leerbedrijf

Maak een keuze voor een bedrijf waarvoor je de meeste belangstelling hebt. Verzamel informatie over deze organisatie. Als je op de button bekijk bedrijf klikt, zie je belangrijke informatie staan. Sommige bedrijven vertellen uitgebreid over de werkzaamheden en hebben ook foto’s toegevoegd. Er zijn ook bedrijven die weinig informatie tonen. Je kunt met de informatie op Stagemarkt het bedrijf mailen of bellen. Voordat je belt of mailt, volg je stap 7 en 8. Sommige bedrijven geven aan dat ze een stageplek hebben. Je vindt dit terug bij de knop: alle stages van dit bedrijf. Er zijn echter ook bedrijven die geen stages hebben vastgelegd, maar als je ze belt hebben ze wellicht toch een plek. Het allerbelangrijkste is: is het leerbedrijf erkend voor de opleiding die jij volgt. 

<detailpagina stages bij dit bedrijf>


Stap 7: Contact leggen met het leerbedrijf

Je kunt contact maken met het leerbedrijf door te bellen, via mail, via een vacature website of je kunt even langsgaan. In alle gevallen zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent. Lees vóórdat je contact opneemt de tips. 

<solliciteerknop bedrijf- website>
Let goed op wat je stagedagen zijn en wanneer de stageperiode begint en eindigt. Geef dit ook door aan het bedrijf waar je stage wilt lopen.


Stap 8: Kennismakingsgesprek

Bereid je goed voor op het kennismakingsgesprek door de informatie bij stap 7 te verzamelen. Belangrijk is ook dat je goed kunt motiveren waarom je juist bij díe organisatie stage wilt lopen. Schrijf vragen op die je wilt stellen over dingen die je graag wilt weten. 


Stap 9: Stageovereenkomst aanvragen en ondertekenen

Als je van je contactpersoon bij het leerbedrijf hoort dat je daar stage mag lopen, moet dit formeel geregeld worden. Zorg ervoor dat er een stageovereenkomst (SOK) aangemaakt wordt. Dit kan per school verschillen. Voor bbl noem je dit een praktijkovereenkomst (POK). Jouw mentor controleert of alle gegevens kloppen.


Stap 10: VOG en Persoonsregister


Voor sommige opleidingen mag je niet beginnen met je stage als je nog geen geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebt. Bijv. voor medewerker kinderopvang. Een VOG mag bij aanvang van je stage niet ouder zijn dan 2 maanden in verband met de verplichte inschrijving in het persoonsregister kinderopvang. Voor een
stage in het onderwijs is het belangrijk om af te stemmen met de praktijkopleider of je een VOG nodig hebt.