Verzorgende IG

Als stagiair ben je altijd samen met een begeleider op de groep; bijvoorbeeld ouderen, mensen met een ernstig meervoudige beperking, kind en jeugd, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of mensen met een verstandelijke handicap. Je ondersteunt bij de dagelijkse zorg en begeleiding van de cliënten zoals deze vastgelegd is in het zorg- en begeleidingsplan. Ook het huishouden en ondernemen van activiteiten horen daarbij. Je werkt mee in het rooster van de locatie. Als stagiair krijg je een vaste werkbegeleider. Hij of zij coördineert de stagebegeleiding, ondersteunt je met begeleidingsgesprekken en geeft je feedback. Aan het einde van de periode geeft de werkbegeleider een beoordelingsadvies.

 • locatie
  Waddinxveen
 • periode
  28-2-2020 t/m 27-2-2022
 • gewijzigd
  22 juni 2021
 • beschikbaar
  1

Door stage te lopen bij Ipse de Bruggen maak je altijd meer mogelijk!


Wat ga je leren?

 • Bieden van zorg en ondersteuning
 • B1-K1-W1 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar)
 • B1-K1-W2 Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar)
 • B1-K1-W3 Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener)
 • B1-K1-W4 Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener)
 • B1-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener)
 • B1-K1-W6 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator)
 • B1-K1-W7 Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator)
 • B1-K1-W8 Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator)
 • Werken aan organisatie- en professiegebonden taken
 • B1-K2-W1 Zorgt voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional)
 • B1-K2-W2 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner)
 • B1-K2-W3 Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar)

Naar wie zijn wij op zoek?

- sociale vaardigheden - inlevingsvermogen - initiatief nemen - verantwoordelijkheidsgevoel (willen ontwikkelen). - geduldig (willen zijn/worden).

Wat biedt het bedrijf?

Ipse de Bruggen biedt stagiairs de gelegenheid om tijdens hun opleiding praktische leerervaringen op te doen en op deze manier hun leerdoelen voor de beroepspraktijkvorming te behalen. Als stagiair krijg je een vergoeding volgens de cao Gehandicaptenzorg, berekend aan de hand van het gemiddeld aantal uren per week dat je stage bij ons loopt. Met elke stagiair wordt een stageovereenkomst afgesloten (overeenkomst tussen twee partijen: stagiair en Ipse de Bruggen). In de stageovereenkomst wordt met de stagiair het totale aantal stage-uren afgesproken. Voor het uitbetalen van de stagevergoeding wordt vervolgens uitgegaan van het gemiddeld aantal stage-uren per week gedurende de looptijd van de stage. Daarnaast wordt met elke stagiair en de onderwijsinstelling een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) afgesloten. (overeenkomst tussen drie partijen).

Opleiding Verzorgende IG

Crebonummer: 25656
Leerweg: bol

lees verder