Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Als stagiaire op de Carrousel, werk je naast 2 collega's mee op een groep. Je wordt bij het hele begeleidingsproces van de kinderen betrokken. Je begeleid en verzorgt de kinderen door de dag heen, hebt contact met ouders en sluit aan bij de verschillende overleggen met het multidisciplinair team. Bij een jaarstage loop je op 2 verschillende groepen stage. Dit kan zijn op de hoofdlocatie op de Vredhofstraat, maar ook op 1 van onze samen naar school klassen.

Naar wie zijn wij op zoek?

Als stagiaire vinden wij het belangrijk dat je er voor open staat om te leren en je hiervoor inzet. Maar ook dat je graag de doelgroep wil leren kennen.

Wat biedt het bedrijf?

Wij bieden een fijne werkplek waar je veel kan leren en waar je opgenomen zal worden als onderdeel van het team.

Wat ga je leren?

 • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
 • B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt
 • B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de zelfzorg
 • B1-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
 • B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij participatie
 • B1-K1-W5 Voert zorgtechnische handelingen uit
 • B1-K1-W6 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties
 • B1-K1-W7 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af
 • B1-K1-W8 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • B1-K2-W1 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling
 • B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
 • Bieden en coördineren van ondersteuning op maat
 • P2-K1-W1 Ontwikkelt en voert regie over het ondersteuningsplan
 • P2-K1-W2 Organiseert en coördineert activiteiten voor een groep cliënten
 • P2-K1-W3 Begeleidt de cliënt bij het voeren van eigen regie
 • P2-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het behouden/opbouwen/versterken van het sociale netwerk
 • P2-K1-W5 Organiseert en coördineert organisatiegebonden taken
 • P2-K1-W6 Begeleidt (nieuwe) collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

lees verder