Kunstacademie Friesland

 • Naam Kunstacademie Friesland
 • Leerbedrijf ID 100402535
 • KvK naam It Frysk Skildershus
 • KvK nummer 68085826
 • KvK vestigingsnummer 000000541605
 • Bedrijfsindeling Kunstgalerieën en –expositieruimten
 • Telefoon +31582136542
 • Bedrijfsgrootte 2 tot en met 9 medewerkers
 • Totale capaciteit 5
 • Stage/bbl overeenkomsten 1

Organisatieprofiel

 • Omschrijving Kunstacademie Friesland heeft een 5-jarige kunstvakopleiding Beeldend, plus cursussen en workshops voor amateurs.
 • Informatie Leren & Werken Wij vragen de stagiaire om haar/zijn persoonlijke leerdoelen (wat wil je hierna doen/waar ben je goed/slecht in, wat lijkt je leuk om bij ons te doen?) Je eigen leerdoelen samen met de leerdoelen van school maken we een gezamenlijke aanpask. Dit gaat over hoe je ingewerkt wordt, wat je wanneer gaat leren. Binnen onze organisiatie ben je naast de leerdoelen van de opleiding en die van je zelf, een deel van ons team. Dit houdt in dat je ook voorkomende werkzaamheden doet. Als jij open staat om wat te leren, ben je welkom. Afhankeklijk van je interesse en leerdoelen, lopen stagiaires soms mee in lessen op de Kunstacademie.
 • Informatie Student Het Cibab uit Zwolle heeft al veel studenten hier gehad. Ook het Friesland College heeft stages hier begeleid.

Kunstacademie Friesland

 • Naam Kunstacademie Friesland
 • Leerbedrijf ID 100402535
 • KvK naam It Frysk Skildershus
 • KvK nummer 68085826

Erkenningen

Sector: Afbouw, hout en onderhoud

Sector: Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Sector: Cross-over

Sector: Economie en administratie

Sector: Toerisme en recreatie

Kunstacademie Friesland

 • Naam Kunstacademie Friesland
 • Leerbedrijf ID 100402535
 • KvK naam It Frysk Skildershus
 • KvK nummer 68085826

Contactpersonen (1)

Naam Rollen Opleidingen